מרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב - 21/11/2023

08:30
קליטה, רישום וכבוד קל
09:00
נחיצות השקיפות: בניית אמון הציבור ושמירה על יושרה ניהולית

הרצאה תבהיר את התפקיד החיוני שממלאת השקיפות בטיפוח אמון הציבור במנהלי ממשלה ובהבטחת תפקודם התקין של גופים מנהליים. ההרצאה תבחן עבירות של עובדי ציבור המערערות את המטרות הללו, כמו שוחד, הונאה והפרת אמונים, ואת הערכים שהמשפט הפלילי מבקש לקיים באמצעות סנקציות על מעשים כאלה.

ההרצאה תביא דוגמאות להמחשת האמור מתוך פעילות התנועה לטוהר המידות. ותציג כיצד שקיפות ברמה הפלילית והמנהלית חיונית לשמירה על שלמות המינהל הציבורי ואחריות כלפי הציבור שהוא משרת.

המשתתפים יקבלו תובנה קריטית לגבי האופן שבו ממשל פתוח וגישה למידע מונעים שחיתות והתעללות, ובכך יקדמו ממשל תקין.

מרצה: עו"ד ד"ר דליה צמריון חלק, הסניגורית הציבורית של מחוז הדרום, בדימוס, מרצה למשפטים, וחברת הנהלה בתנועה לטוהר המידות

10:00
ארוחת בוקר קלה, ומפגשי נטוורקינג של הממונים והיועצים המשפטיים
10:30
ניווט בצומת של פרטיות ושקיפות: גישה ושליטה במידע שלנו

הרצאה זו בוחנת את יחסי הגומלין המורכבים בין פרטיות וחופש מידע הקשורים לגישה ולשליטה בנתונים אישיים. ההרצאה תבחן את המשמעות הכפולה של זכויות מידע - מאפשר גישה לציבור תוך הגנה על השליטה של יחידים על המידע שלהם.

הדיון עוסק בנושאים כמו רשומות ציבוריות בלתי נגישות, רצון עובדי ציבור לפרטיות לעומת חוקי שקיפות, ומתחים אחרים המתעוררים בצומת של ערכים אלו.

בהרצאתו מנתח גיא זומר, משפטן ומייסד עמותת התמנון, מקרים בעולם האמיתי וסוגיות מתעוררות שהועלו על ידי הרחבת הדיגיטציה ואיסוף הנתונים, ומציע תובנות כיצד ניתן לאזן בין ממשל פתוח לפרטיות בנוף המידע המודרני.
המשתתפים יקבלו הבנה ניואנסית כיצד ליישב אינטרסים אלו ולהעמיד אנשים במרכז משוואת המידע.

מרצה: גיא זומר, משפטן ומייסד עמותת התמנון שעוסקת בקידום הגישה למידע הציבורי ומומחה בנושאי חופש המידע, ובכובעו הטכנולוגי היה בין היתר ראש צוות דאטה בחברה טכנולוגית.

11:15
סריקת בקשות מידע: ידע חיוני עבור ממוני חופש המידע

ההרצאה תספק סקירה מעשית של מיומנויות מפתח והבנה הדרושה לממונה חופש מידע, כדי לטפל כראוי בבקשות למידע. עו"ד רחלי אדרי-חולתא, מנכ"לית התנועה לחופש המידע ומומחיות משפטית בדיני שקיפות, תסקור בהרצאתה היבטים קריטיים של תפקיד הממונה, החל מפירוש החוק ועד לזיהוי פטורים וניהול מידע רגיש.

המשתתפים ילמדו שיטות עבודה מומלצות לעבודה עם בקשות, נהלי עיבוד ומסירת מידע מושכלת.

הדיון מכסה תחומים מתפתחים כמו הגנה על פרטיות, חשיפה יזומה וניהול רשומות, כמו גם אחריות ליבה סביב חיפוש, סקירה ועיבוד. המשתתפים יקבלו תובנות הכרחיות לגבי התמרון המורכב הזה כדי לאזן ביעילות שקיפות וסודיות בשירות זכות הציבור לדעת.

מרצה: עו"ד רחלי אדרי-חולתא, מנכ"לית התנועה לחופש המידע

12:15
מוביל בשקיפות: ניווט באתגרים כממונה על חופש המידע

ההרצאה תבחן אסטרטגיות ושיטות עבודה מומלצות עבור ממונה חופש מידע, כדי לטפח שקיפות וגישה למידע ציבורי בתוך גופי ממשל.

עו"ד רבקי דב"ש, ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע לשעבר, וכיום יועצת בתחום ממשל וחברה, תדון במכשולים נפוצים, כמו חוסר שיתוף פעולה וחוסר מודעות לחוקי רשומות פתוחות.

עו"ד רבקי דב"ש, תתווה טקטיקות מנהיגות יזומות כדי להבין טוב יותר את נקודות המבט של הממשל ואין ניתן להשיג בעלי ברית פנימיים, ליישם תהליכים אפקטיביים ולהתגבר על הרתיעה משינוי.

המשתתפים ילמדו גישות בונות לחינוך צוות, קבלת החלטות חשיפה עקרוניות, שיפור ניהול הרשומות ופתרון קונפליקטים. הם ישיגו כישורי מנהיגות מעשיים כדי לקדם את חופש המידע כנגד אינרציה מוסדית ולהפוך תרבויות בדלתיים סגורות למשואה של ממשל פתוח.

מרצה: עו"ד רבקי דב"ש, ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע לשעבר, וכיום יועצת בתחום ממשל וחברה

13:00
מינוף חוקי השקיפות בליטיגציה: שימוש ב-FOI כדי לחשוף ראיות

הרצאה זו תדגים כיצד בקשות לחופש מידע (FOI) יכולות לחשוף ראיות חיוניות לתמיכה בהליכים משפטיים בנושאים בעלי עניין ציבורי.

באמצעות שלוש דוגמאות/מקרים ימחיש עו"ד שחר בן מאיר, את כוחה של בקשות למידע ככלי לחטט ברשומות ממשלתיות שעשויות להכיל פרטי אקדח מעשן או לעורר חקירה נוספת.

המקרים שנדונו כוללים בקשות למידע הקשורות לקשריו של ראש הממשלה עם דמויות מפתח שהביאו בחשבון את האשמות השחיתות נגדו. על ידי כפיית פרסום לוחות השנה של פקידים, הערות פגישות, הוצאות ועוד, המבקשים חשפו פרטים חושפניים שהשפיעו על התדיינות משפטית קשורה.

הרצאה מרתקת זו מספקת אסטרטגיות מפתח ולקחים שנלמדו לשימוש יזום בחוקי השקיפות כדי לחשוף עוולות, לזרז אחריות ולבנות יכולות גם נגד החזקים. עו"ד שחר בן מאיר, ידגיש את תפקידם של בקשות המידע בניהול ציבור, והתמודדות יעילה עם שחיתות והתעללות.

מרצה: עו"ד שחר בן מאיר

13:45
ביקורת בעידן הבינה המלאכותית: אתגרי חופש המידע המתעוררים עבור גופי פיקוח

הרצאה תבחן סוגיות חדשניות סביב חופש המידע ואחריות ציבורית בעידן של שימוש מתרחב בבינה מלאכותית על ידי גופים ממשלתיים. היא מתמקדת במיוחד בנקודת המבט של גוף פיקוח כמו מבקר המדינה, המופקד על ביקורת והערכת ביצועי הממשלה והשקיפות.

עו"ד פנחס וולף, יועץ בכיר למבקר המדינה והממונה על חופש המידע, ידון במכשולים חדשים לגישה לנתונים כאשר הרשויות מאמצות טכנולוגיות מתקדמות כמו אלגוריתמים של למידת מכונה ללא תיעוד או הסבר מספקים.

ההרצאה תעסוק באסטרטגיות למוסדות ביקורת לשמירה על עקרונות חופש המידע ולספק פיקוח יעיל על מערכות בינה מלאכותית כדי להבטיח שהאלגוריתמים של המגזר הציבורי יהיו הוגנים, ניתנים להסבר ואחראיים.

המשתתפים יקבלו תובנה קריטית לגבי גישות מעודכנות כדי לאפשר גישה ופיקוח של המאה ה-21, כאשר טכנולוגיות מתקדמות חודרות לתפקידי הממשל.

מרצה: עו"ד פנחס וולף, יועץ בכיר למבקר המדינה והממונה על חופש המידע

14:15
ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון
14:45
ניווט בנוף חופש המידע בשנת 2023: פסקי דין והתפתחויות משפטיות

הרצאה זו מספקת סקירה של נושאים קריטיים של חופש מידע ומקרים המעצבים גישה לשקיפות בשנת 2023. היא סוקרת פסיקות אחרונות המרחיבות או מגבילות את חובות הגילוי, ומנתחת את השלכותיהן על זכויות המידע.

הדיון יעסוק בשאלות משפטיות המתעוררות סביב נושאים כמו פרטיות, פטורים, אבטחה, גישה למאגרי מידע ממשלתיים ואכיפת חוקי השקיפות. עם התמקדות בהתפתחויות שצריך לדעת, עו״ד אור סדן, התנועה לחופש המידע יבהיר את המגמות הנוכחיות, ידגיש תקדימים מכריעים ויציע שיטות עבודה מומלצות לממונים.

המשתתפים יקבלו תובנות הכרחיות והבנה עדכנית של הנוף המשפטי כדי להעצים את עבודתם ולהגביר את הפתיחות והאחריות הממשלתית לטובת הציבור.

מרצה: עו״ד אור סדן, עו״ד בתנועה לחופש המידע וכן משמש כמרצה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל, שם הוא גם מנחה קליניקה לחופש המידע. בנוסף, מרצה עו״ד סדן קורס בחירה בשם ״משפט, מידע וכוח״ בשנים האחרונות הנוגע לאספקטים שונים של הזכות למידע.

15:30
סיום הכנס, חלוקת תעודות, שי אישי ופיזור