בואו להשתתף בסדנא מעשית לניתוח מקצועי של בקשות למידע


בואו להשתתף בסדנא מעשית לניתוח מקצועי של בקשות למידע

שלום למשתתפי קונגרס חופש המידע 2018


במסגרת קונגרס חופש המידע ה-21, שאנו עורכים בתאריך 13/12/18, בו אתם משתתפים, נקיים סדנא מעשית לניתוח בקשות לקבלת מידע.

בסדנא נתרגל ניתוח בקשות אמיתיות שהתקבלו אצלכם כממונים בארגונכם ולצורך זה אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם.

נודה לכם אם תעבירו אלינו במייל חוזר או בפקס 2-3 בקשות לא שגרתיות למידע, שטופלו על ידכם (ללא פרטים מזהים של הפונים וכל פרט אחר בהתאם לשיקול דעתכם). תנו בבקשה עדיפות לבקשות שחייבו אתכם בהתייעצות מיוחדת.

אנחנו מחפשים גם בקשות שדחיתם וגם בקשות שאישרתם לאחר התלבטות והתייעצות, כאלה שכלל משתתפי הקונגרס יוכלו ללמוד מהטיפול בהן.

הפרטים על הבקשות שתספקו כמו גם הדיון יהיה חסויים וישמשו רק לצורך הדיון.

את החומר יש לשלוח לכתובת: lion@icx.co.il  או לפקס מספר: 03-6945500

במהלך הסדנא נעבוד בקבוצות וכל ממונה יצטרף לקבוצה שתנתח בקשות אחרות שאינן של הארגון שלו. בסיום ניתוח הבקשות שהתבססו על ניסיונם של המשתתפים, נציג את התוצאות ונקיים דיון.

מנחה הסדנה
מר אדיר שטיינר, סגן מנהל השירות העירוני באגף פניות הציבור וממונה חופש המידע בלשכת ראש עיריית תל אביב-יפו.
ניתן להפנות שאלות או הבהרות בנושא:
במייל: adir_s@mail.tel-aviv.gov.i  או בטלפון: 03-7244767, 053-2503354


שיתוף הפעולה שלכם יסייע בהצלחת הוועידה ויתרום לכם ולשאר הממונים, בראיה הכוללת של הטיפול בבקשות למידע וכיצד בקשות שהופנו אליכם היו מטופלות על ידי ממונים בארגונים אחרים.


תודה על שיתוף הפעולה.
ליאון זוכוביצקי, מנהל הדרכה.
lion@icx.co.il 03-6949555