עו"ד שלומי בילבסקי


עו"ד שלומי בילבסקי
ממלא מקום ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע