עו"ד אור סדן


עו"ד אור סדן
מנחה הקליניקה לחופש המידע ומרצה בבית הספר למשפטים המכללה למינהל. משמש כעו"ד בתנועה לחופש המידע.