עו"ד שלומי בילבסקי


עו"ד שלומי בילבסקי

מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע