אדיר שטיינר


אדיר שטיינר
ממונה בכיר ליישום חח"מ

סגן מנהל השירות העירוני באגף פניות הציבור וממונה חופש המידע שבלשכת ראש עיריית תל אביב-יפו.