עו"ד רונן ניסים


עו"ד רונן ניסים

הממונה על העמדת המידע לציבור, בנק ישראל