עו"ד רבקי דב"ש

יועצת בתחום ממשל וחברה ולשעבר ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע