עו"ד מיטל כץ


עו"ד מיטל כץ

עו"ד מיטל כץ, הממונה על העמדת מידע לציבור, משרד המשפטים