עו"ד אור סדן

מנחה הקליניקה לחופש המידע ומרצה בבית הספר למשפטים המכללה למינהל, עו"ד בתנועה לחופש המידע.