הקונגרס המקצועי ה-21 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל


המרכז הבינלאומי לכנסים ופורום הממונים על חופש המידע, מקיימים את קונגרס חופש המידע - הקונגרס השנתי ה-21 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל, ומתכבדים להזמינכם להשתתף וליטול בו חלק.

הקונגרס המקצועי ה-21 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל
20 שנים לחוק חופש המידע: 
"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור" -  א. ד. גורדון      

הקונגרס ייערך ביום חמישי -  13/12/2018
במרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב 

יועץ  אקדמי: יעקב אלוש, מפתח תוכנת PIS לניהול פניות חוק חופש המידע;

קונגרס חופש המידע יארח השנה את ראש תחום משפט ציבורי, במשרד היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד איל זנדברג, לסקירה ודיון על עמדת פרקליטות המדינה בנושא יישום חוק חופש המידע בישראל, בראי 20 שנה לחיקוקו.

הכנס יעלה על במת הדיונים סוגיות משפטיות עדכניות לצד סקירת פסיקות חשובות שנפסקו השנה בתחום חוק חופש המידע.
עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, תציג את עמדת התנועה בהרצאה מרתקת: "לא ממש חופש, לא תמיד מידע- האם החוק השיג את מבוקשו?"

בחלק היישומי, יכלול הכנס הרצאת מומחה בנושא מתן השירות לציבור, הרצאה שתכלול  ארגז כלים וטיפים למתן שירות מנצח.
הכנס יינעל בסדנא לניתוח בקשות למידע ולקביעת מודלים ליישומם עפ"י ניסיונם והמלצתם של ממוני חח"מ ומשתתפי הכנס.
למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.


קהל יעד
הכנס מיועד לסמנכ"לים, יועצים משפטיים, ממונים על יישום חח"מ במשרדי ממשלה, גופי ממשל, צה"ל, רשויות מקומיות, ענף הבנקאות, קופות חולים, אוניברסיטאות וכל מי שהחוק חל לגביו.
 
דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם

לרישום מקוון הקליקו כאן

להורדת טופס לרישום בפקס הקליקו כאן